Cégalapítás Romániában - hogyan? Tudnivalók román vállalkozás indításhoz!

Cégalapítás Romániában – hogyan? Tudnivalók román vállalkozás indításhoz!

Románia 2007. óta tagja az Európai Uniónak. Magyar munkavállalók nemigen fordulnak elő, a román minimálbér még a magyarokénál is lényegesen alacsonyabb, csupán 900 lej (kb. 200 EUR), ami cca. 63. 000 Ft. A munkanélküliség tavaly év végén 6,7 % volt. A román munkavállalók is tömegével mennek más uniós országba dolgozni a magasabb jövedelem reményében.

Bár munkavállalónak lenni nem éri meg Romániában, vállalkozást, céget szívesen üzemeltetnek odakinn a magyarok. Románia közkedvelt célpontja a magyar befektetőknek, közel 12 ezer magyarországi érdekeltségű vállalkozást tartanak számon az országban. Ez az összes külföldi tulajdonú cég kb. 6,5 %-a.

A magyarországi befektetők elsősorban gazdasági potenciálja miatt kedvelik a 20 milliós lakosú országot, ugyanakkor fontos szempont az ott élő, mintegy 1,2 milliós magyar közösség is. Az erdélyi magyarok hely- és nyelvismeretét, kapcsolatait  felhasználva könnyebben érvényesülnek  a román piacon a magyar befektetők, akik előszeretettel alkalmaznak cégükben  erdélyi magyarokat. A tulajdonosok között is sok az erdélyi magyart, illetve magyarországi politikust találunk.

Románia gazdasága stabil növekedést mutat …

… mérséklődött az infláció, egyre több a beáramló tőkebefektetés külföldről. Ez az emelkedés felfelé mozdította a gazdasági mutatókat. Romániának számos Uniós országgal van folyamatos import- és exportkapcsolata. Hazánkkal főként élelmiszeripari, illetve nyersanyag-kereskedelmi kapcsolatban van. A magyar cégek közül elsősorban  a szolgáltatóipar fektetett be,pl. az OTP és a MOL.

Romániában a fő gazdasági ágazatok, – ahol jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek-  az építőipar, a kereskedelem, a hotelszolgáltatás és a vendéglátó ipar.

A magyarok szabadon, munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát Romániában. A munkáltatónak a munkavállalót regisztráltatnia kell az illetékes munkaügyi központnál. Uniós állampolgárok bármilyen romániai állás betölthetnek, kivéve az államigazgatásban lévő pozíciókat, ezek román állampolgárságot követelnek meg.

Mi szól Románia mellett?

 • A cég alapítása és fenntartási költsége alacsony
 • Nincs iparűzési és osztalékadó
 • Közösségi adószám igényelhető
 • A cégalapítás és az adószám igénylése gyorsan elintézhető
 •  A törzstőke nagyon alacsony

Vállalkozási formák Romániában:

1. Egyéni vállalkozás

Bármely román vagy uniós kereskedelmi zónából jövő egyén kereskedelmi tevékenységet folytathat Románia területén, és a következő egyéni vállalkozási formák közül választhat:

 • egyéni vállalkozás – gazdasági tevékenység végzésére alakult vállalkozás, amit bejegyzés nélkül egyéni vállalkozók működtetnek
 • családi vállalkozás (társaság) – gazdasági tevékenység végzésére alakult vállalkozás, melyet családon belüli tulajdonosok működtetnek, bejegyzés nélkül
 •  engedéllyel rendelkező magánszemély – olyan vállalkozási forma, ahol a magánszemély saját maga dolgozik és jogosulttá válik a tevékenység végzésére

A leendő vállalkozónak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 • az engedélyezett magánszemély és egyéni vállalkozó esetében betöltött 18., családi vállalkozás tagjaként betöltött a 16. életév
 • feddhetetlen pénzügyi és vámügyi előélet
 • bejegyzett székhely
 • tevékenységi köröknek megfelelő képzettség
 • nyilatkozat arról, hogy a leendő vállalkozó ismeri és teljesíti az egészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat

A bejegyzési bizonylat tartalmazza a bejegyzési számot, igazolja a vállalkozás bejegyzését a kereskedelmi jegyzékbe, valamint pénzügyi nyilvántartásba való vételét. Az egyéni vállalkozók együttműködhetnek más vállalkozókkal gazdasági tevékenység végzése céljából, anélkül, hogy ez a megnevezett jogi státusukon változtatna.

2. Társas vállalkozások, cégek

 • Korlátolt Felelősségű Társaság – s.r.o. – Egyetlen magánszemély is létrehozhatja, vagy akár jogi személy is lehet a cég tulajdonosa. A román KFT minimális alaptőkéje 200 román lej. Csak a törzstőkével felel.
 • Részvénytársaság – SA- Ez egy elismertebb vállalkozási forma, legalább 3 tagja kell, hogy  legyen, köztük egy román állampolgár is. Rendelkeznie kell könyvvizsgálóval és cenzorral. Minimális alaptőkéje  50.000 Eurónak megfelelő román lej.
 • PFA és II – Kisvállalkozásoknak számítanak, a PFA nem alkalmazhat alkalmazottakat, az II viszont tarthat alkalmazottakat is. Nincs meghatározott alaptőkéjük,  az alapítási költségük is alacsony.

Cégalapítás feltételei:

Romániában csak feddhetetlen múlttal lehet céget alapítani. A büntetlenségről közjegyző előtt nyilatkozniuk kell az alapító tagoknak és az ügyvezetőknek, valamint a hatóságok megvizsgálják az illető személyt. Az APEH csak büntetlen előélet esetén ad EU-s számot.

Ha jogi személy akar létrehozni egy fióktelepet, adószámot akar kiváltani, akkor a következő dokumentumokra lesz szükség az alapító cég részéről:

 1. Társasági szerződés
 2. Bejegyzést igazoló végzés
 3. Friss cégkivonat
 4. Igazolás bankszámla nyitásáról
 5. Illetőségi igazolás
 6. Szándéknyilatkozat romániai cég létrehozásáról, adószám kiváltásáról

A romániai cégalapítás menete:

 • Társasági szerződés létrehozása ügyvédnél, közjegyző előtt
 • Bankszámla megnyitása, törzstőke elhelyezése
 • Hozzávetőlegesen tíz munkanap múlva már EU-s adószáma is lesz a vállalkozásnak

Jellemzők és adózási előnyök:

Románia fizetőeszköze az új román lej (1 RON=0,22 EUR)

Kétféle társasági adózási forma választható:

A nyereségadózás és a forgalmi adózás.

A nyereségadózás esetében a társasági adó 16%, minimálisan 500 EUR. Forgalmi adózás esetében az adó a  teljes árbevétel 3 %-a , de minimálisan  500 EUR. Ez az adózási forma éves 100.000 EUR árbevételig választható.  Az általános ÁFA kulcs 24%, 35.000 EUR árbevételig alanyi Áfa mentességet élvezhetünk,e fölötti bevétel esetén kötelező belépni az Áfa körbe.

Közösségi adószám birtokában az Európai Unión belüli forgalom ÁFA mentes. A költségek jelentős része leírható az adóalapból. Az alkalmazottnak fizetendő minimálbér összege csupán 150 EUR. A céges gépjárművek forgalomba helyezésének és fenntartásának díjai alacsonyak. Romániának 80 országgal van érvényes egyezménye a kettős adózás elkerüléséről.

Az s.r.o

A legelterjedtebb, leginkább ajánlott vállalkozási forma az s.r.o. Ez jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság. Alkalmas az adórendszer előnyeinek maximális kihasználására. A minimális törzstőke rendkívül alacsony, mindössze 60 EUR, melyet a cég bankszámláján kell elhelyezni.

A tag kötelezettsége csak törzsbetétek nyújtására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A cég kötelezettségeiért a tag nem tartozik felelősséggel. A KFT elnevezés rövidítését – s.r.o. – a cégnévben fel kell tüntetni.

Az s.r.o. egy taggal is létrehozható, tagja lehet cég is, és magánszemély is. Külföldi személy is lehet tag, azonban külföldi cég nem lehet egyedüli tag. Minimum egy cégvezetőnek kell lennie, aki lehet külföldi is, de csak természetes személy. A társaságnak rendelkeznie kell román székhellyel.

A cégeknek könnyvezetési és bevallási kötelezettségük van, továbbá be kell nyújtaniuk éves beszámolót. Ennek tartalmaznia kell az elért eredmények kimutatását, mérleget és a társasági adóbevallást. Az ÁFA bevallás havi vagy negyedéves.

A cégnév létrehozásánál vannak megkötések, pl. nem lehetnek ékezetes betűk, számok, nem szerepelhet benne a Románia szó. Nem tanácsos használni angol neveket, és a túlságosan rövid név is kerülendő. Az alapító okiratot személyesen kell aláírni közjegyző előtt. A cégalapítás kb. 12-20 napot vesz igénybe.

Gyorsított cégalapítási eljárásra is van mód, ez esetben 3-4 nap az átfutási idő. A közösségi adószám igényléshez a román rendőrség által kibocsátott erkölcsi bizonyítványra is  szükség van. Ennek beszerzése 7-14 napot vesz igénybe.  Ezt követően lehet megigényelni az adószámot, ezt egy hét alatt kapja meg a cég. A fenti eljárások mindegyikéhez szükséges bejegyzett román székhely.

A romániai cégalapítás várható költsége:

 • Cégalapítás (egy tulajdonossal) illetékkel, törzstőkével, ügyintézéssel:  cca.660 EUR. Minden további tulajdonossal + 35 EUR.
 • Leányvállalat létrehozása: 1000 EUR
 • Könyvelési díj/hó: 50 EUR-tól

Foglalkoztatás

A teljes munkaidős foglalkoztatás napi 8 , heti 40 óra. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén legalább 2 munkanapot vagy heti 10 munkaórát kell dolgozni. Törvényileg szabályozva van, hogy a heti munkaidő túlórával nem haladhatja meg a 48 órát.

A román törvények szerint a munkavégzés alsó korhatára 16 év. Szülői beleegyezéssel a 15 év felettiek is vállalhatnak munkát.. Nehéz fizikai és veszélyes munkát csak 18 éven felüliek tölthetnek be. A 18 év alattiak napi 6, heti 30 órát dolgozhatnak maximálisan, túlórát nem vállalhatnak.

A munkaszerződés aláírásakor a felek próbaidőt köthetnek ki. Ennek időtartama operatív munkakör esetén legfeljebb 30 nap, vezetői megbízatás esetén legfeljebb 90 nap. Szakképzetlen munkaerő foglalkoztatása esetén 5 munkanap. Felsőfokú diplomával rendelkező munkavállaló számára a próbaidő 3-6 hónap.

A román munkavállalókat évi minimum 20 nap fizetett szabadság illeti meg, ebbe nem számítanak bele a külön jogszabályban meghatározott munkaszüneti napok.

Aki Romániában munkanélkülivé válik, a munkanélküli járadék igényléséhez be kell jelentkezni a Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökséghez (Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca), és az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • 12 hónap munkaidőt az utolsó 24 hónapban
 •  nem rendelkezik jövedelemmel, vagy az kisebb, mint a munkanélküli segély összege
 •  nem éri el a nyugdíjkorhatárt

A munkanélküli segély 6-12 hónapig jár. A segély mértékében is vannak eltérések. A frissen végzettek, vagy katonaság előtt nem dolgozott személyek a minimálbér 50%-át kapják, míg másoknak a munkanélküli segély összege 75%-a bruttó minimálbérnek.

Havonta meg kell jelenni a Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökségnél, hogy mielőbb munkát találhasson a munkavállaló. A jogosultságot érintő változásokat 3 munkanapon belül be kell jelenteni. Részt kell vennie az átképző tanfolyamokon és     aktív munkakereső magatartást kell tanúsítania. Nem jogosultak munkanélküli segélyre azok, akik visszautasítanak olyan munkahelyet, ami megfelel szakmájuknak, illetve megtagadják a képzéseken való részvételt.

Romániában két pilléren alapuló nyugdíjrendszer működik.

 • A munkavállalók  9.5 %-os társadalombiztosítási járulékot fizetnek az 1. pillérbe.
 • A 2. pillérben biztosítottak esetében ebből a 9.5 %-ból 2 % kerül az egyéni számlára átutalásra. Az egyéni számlára történő befizetés mértéke minden évben 0.5 %-kal nő 2016-ig, amíg 6 % nem lesz.
 • Ezzel ellentétes folyamat zajlik az 1. pillérbe történő befizetéseknél, ott 2016-ig 0.5 %-kal csökken a befizetendő járulék mértéke, amíg az 5.5 %-ot el nem éri. A munkáltatók 19.5, 24.5, 29.5 %-os mértékű járulékot fizetnek az elvégzett munka nehézségi fokától függően.
 • A vállalkozók az 1. pillérben 29 %-os mértékű szociális biztosítási járulékot fizetnek.
 • A 2. pillérben biztosítottak a 29 %-os mértékű járulékból 2 %-ot az egyéni számlájukra fizetnek be. Az egyéni számlára történő befizetés mértéke minden egyes évben 0.5 %-kal nő 2016-ig, amíg 6 % nem lesz.
 • Ezzel ellentétes folyamat zajlik az 1. pillérbe történő befizetéseknél, ott ugyanis 2016-ig 0.5 %-kal csökken a befizetendő járulék mértéke, amíg a 25 %-ot el nem éri.
 • Az öregségi nyugdíj feltétele az 1. pillérben az előírt életkor elérése és a szükséges szolgálati idő megszerzése.

Ez 2009 januárjától a férfiak esetében 63. 5 év,betöltése és és 12 év szolgálati idő megszerzése, nők esetében 58,5 betöltése és 12 év szolgálati idő megszerzése szükséges.

Ha valaki szeretné a kedvező adózási feltételeket kihasználni, célszerű Romániában céget alapítani!

Egy hozzászólás a(z) “Cégalapítás Romániában – hogyan? Tudnivalók román vállalkozás indításhoz!” bejegyzéshez

 1. Hasznos cikk. Viszont lenne egy eszrevetel: a KFT román megfelelője a SRL (Societatea cu raspundere limitata), nem pedig a SRO.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.