mot134

Outsourcing – aranytojást tojó tyúk vagy méretes bukta?

A munkák kiszervezése olyan talaj, amit jól kell ismerni ahhoz, hogy sikeres és gyümölcsöző lehessen. Hiába találunk olcsóbb munkaerőt valahol a világ mások végén, ha nem jó a kivitelezés, az outsourcing hatalmas hasra esés lehet.

A kiszervezés működhet nagyon jól és nagyon rosszul. Amennyiben sikerül megoldani a felmerülő problémákat és feladatokat, akkor az olcsó munkaerőnek köszönhetően busás haszon is ütheti a markunkat, de sajnos rengeteg vállalkozás bukott már bele ebbe az üzletpolitikába.

Az outsourcing legfőbb hátránya az, hogy a megbízó és a külföldi tényleges kivitelező között rendszerint semmilyen kapcsolat nem áll fenn. Mivel a közvetítő szerepet betöltő vállalkozás csak jelentős erőfeszítések árán tudja koordinálni a munkát, ez sokszor elégtelen üzleti együttműködést szül.

Ez a fajta felállás természetesen a megbízóknak sincs ínyére, hiszen ők pontos és világos képek szeretnének kapni arról, hogyan áll és fejlődik a projekt. Minél nagyobb volumenű megbízásról van szó, annál fontosabbnak tartják a szoros kapcsolatot és a párbeszédet.

Mindez nem jelenti azt, hogy a outsourcing nem működhet professzionálisan. Amit meg lehet csinálni, azt meg lehet csinálni jól és rosszul is. A lehetőség tehát adott, hogy professzionálisan szervezzünk le mindent, ez viszont hatalmas körültekintést, alaposan koordinált tevékenységet és üzleti korrektséget követel meg.

Tudnunk kell, hogy buktatók egész sora vár arra, aki a munka külföldi kiszervezését tervezi. Némi előítélettel azt szoktuk mondani, hogy minél olcsóbb munkaerőt találunk egy országban, annál korruptabb vezetésre kell számítani. Ezért érdemes jól körülnézni, mielőtt egy adott ország mellett döntünk. Ezt pedig úgy tehetjük meg a legsikeresebben, ha időt, pénzt és fáradságot nem kímélve kiutazunk az adott célországba és minden körülményt személyesen felmérünk.

Általában nem vezet eredményre, ha nekivágunk a vakvilágnak kapcsolatok nélkül. Minél bürokratikusabb és korruptabb vezetésre számíthatunk, annál fontosabb a helyi kapcsolat megléte.

Nem csak a jogi szempontok miatt lesz szükségünk helyi kapcsolatra. Szükségünk lesz egy helyi kapcsolattartóra is a tevékenységünk hazai vezetői, illetve az ottani részleg között. Ezzel erősíthető az elkötelezettség, valamint bizalmat kelthetünk a tevékenységünk iránt.

Ha külső munkaegység szervezésébe fogunk, a kiválasztás folyamatát a saját értékrendszerünk szerint ajánlatos elvégezni. Ők is a mi dolgozóink lesznek, csupán a földrajzi távolság miatt ritkábban találkozhatunk velük. Viszont közös céljaink lesznek és a mi üzletpolitikánkat képviselik, így hát érdemes olyan munkaegységet létrehoznunk, amely nagyban megfelel a cégünk érdekeinek.

A kiszervezés elsődleges oka az olcsó munkaerő volt, így értelemszerűen kisebb terhet jelent a munkaerő megfizetése. Ez egy kiváló motiváló lehetőséget ad a kezünkbe. Nyilván magasabb fizetést tudunk adni a külföldi munkavállalóinknak, mint amennyit a saját országukban más munkákkal kereshetnének. Ezzel jobb teljesítményre és pontosabb munkavégzésre ösztönözhetjük őket, hiszen mindannyian meg fogják becsülni a jól fizető állásukat.

Érdemes tehát a minimumnál többet fizetni. Vizsgáljuk meg a helyi viszonyokat és a hasonló munkakörre vonatkozó átlagos fizetéseknél ajánljunk jóval magasabb juttatásokat. Ennek köszönhetően a legjobb kádert érhetjük el, nekünk pedig aligha lehet más a célunk. Minél magasabb fizetést ajánlunk, annál vonzóbbá válik az ajánlat az elsőrendű igazán képzett dolgozók számára is. Ha ügyesen számolunk, megszerezhetjük a legjobb munkaerőt és még mindig jelentősen kisebb bért kell fizetnünk számukra, mint azt idehaza tennénk.

A kiszervezett munkakörök sikerességében döntő befolyással bír, hogyan kezeljük a külföldi dolgozókat. Tekintsük őket is a cégünk alkalmazottainak, hiszen azok is! Ők is a csapatunk részét képezik, igyekezzünk számukra is biztosítani ugyanazokat a privilégiumokat, mint amit az itthoni dolgozók megkapnak.

A kommunikáció nem kerül semmibe, csupán egy kis figyelmességre és időre van szükség. Lehetőség és igény szerint tartsunk online videó konferenciákat, váltsunk néhány kedves szót a dolgozókkal, kísérjük figyelemmel az életüket. Ha erre képesek vagyunk, hatékonyabban kötelezhetjük el őket a cégünk iránt. Ne felejtsük el, hogy a távoli alkalmazottak motiválása és ösztönzése ugyanolyan fontos, mint a magyarországi kollégáké.

Mely tevékenységi köröket szervezhetik ki a magyarországi kis- és középvállalkozások?

Az itt leírtak a legtöbb kis és középvállalkozás számára vonzók lehetnek. Megfelelő képességekkel rendelkező motiválható munkaerőt találni nagy érték minden cég számára.

A több főt foglalkoztató cégek egyaránt rendelkeznek közvetlen profittermelő dolgozókkal és más jellegű alkalmazottakkal (adminisztratív dolgozók, vezetők, takarítók). Az adminisztratív ügyek kiszervezése jelentős megtakarítást eredményezhet, ez viszont érzékeny terület, mert sok esetben a nyelvi különbségek és a jogi viszonyok miatt a külföldi dolgozók nem tudják azt a hatékonyságot produkálni, mint egy magyar munkavállaló.

Hasonló a helyzet az online marketing megoldásokkal is. Sok cég szívesen helyezi ki az ilyen jellegű tevékenységét külföldre, ahol olcsó munkaerőt talál. Míg Magyarországon egy profi marketinges bruttó költsége félmillió körül mozog, addig egyes keleti országokban csupán töredékét kell fizetni. Ha a nyelvi különbségek nem is jelentenek hátrányt – például cégünk célpiaca angol nyelvterületre korlátozódik –, az ilyen jellegű kiszervezés mindig egy bizonyos kockázatot jelent.

A LikedIn nagy segítséget jelent abban, hogy gyorsan és egyszerűen megtaláljuk az adott területen dolgozó potenciális alkalmazottakat. Nem mindig ez a célravezető módszer, de mindenképpen egy opciónak tekinthető.

Mielőtt elhatároznánk magunkat egyik vagy másik külföldi munkavállaló mellett, érdemes alapos mérlegelést folytatni. Még jobb, ha a megbízást meghatározott rövid időre kötjük meg vele, ugyanis az esetleges együttműködési problémák esetében csak nehezen érvényesíthetjük a jogainkat.

A kiszervezett munkákról mindenkinek van véleménye, amelyek többnyire szubjektív gondolatokon alapulnak. Néhány vállalkozás persze rendelkezik tapasztalattal és ezáltal olyan véleménnyel, amelyeket érdemes meghallgatnunk. Mindezektől függetlenül az outsourcing megvalósítása olyan lépés minden vállalkozás életében, amelyeket felelősséggel kell meghozni. Kétségkívül némi kockázatot jelentenek, amelyek elriaszthatnak egyes cégeket a külföldi munkaerő alkalmazásától, de a felelősségteljes szervezésnek köszönhetően ez a kockázat csökkenthető.

Összegzésül…

A reális veszélyek között meg kell említeni a gyakran nem megfelelő képesítéssel rendelkező szakembergárdát, az üzleti és gazdasági bizonytalanságot, a gyér innovációs lehetőségeket, valamint a rosszul sikerült tevékenység-kiszervezésből származó PR veszteséget és rossz hírnevet.

De vegyük számba a pozitívumokat is: a költségcsökkenés és a költségátalakítás lehetősége, a gyorsabb funkciókezelés, a szakértelem bővítésének lehetősége, a technikai újítások megjelenése, az egyszerűsített működés vagy a versenyképesség megteremtése mind olyan lehetőségek, amelyek megfontolásra érdemessé teszik az tevékenység-kiszervezés gondolatát.

Minden vélemény számít!